I gang med omvisningene

Rørosmuseet har tatt over ansvaret for de kulturhistoriske omvisningene i Røros. Formidlingsrådgiver hos Rørosmuseet, Solfrid Augensen. Foto: Tove Østby

Rørosmuseet er i gang med de kulturhistoriske omvisningene i Røros. Fra 1. januar 2017 tok Rørosmuseet over ansvaret for omvisningene, tidligere var det Destinasjon Røros som hadde dette ansvaret.

Nå starter Bergstadvandringen i Røros fra Malmplassen. Det er også mulig å bli med på omvisninger på torsdager i vintersesongen. Dette er de største endringene publikum merker etter at Rørosmuseet tok over omvisningene.

Formidlingsrådgiver hos Rørosmuseet, Solfrid Augensen sier at Rørosmuseet er i gang med sine nye oppgaver.

Nå starter Bergstadvandringen fra Malmplassen, og det er lagt opp en ny rute: Malmplassen – Slegghaugan – Flanderborg – opp Bergmannsgata – Per – Amundsagården og tilslutt Røros kirke.