Huset ut på tvangssalg

Foto: Tore Østby

Meglerhuset Nylander selger Peder Hiorts gate 6 på tvangssalg etter krav fra Kemneren i Trondheim. Bakgrunnen for dette er at huseieren skylder skatt og avgifter. Det er i dette huset restauranten Ottos, som åpnet 14. september, holder til.

Eieren drev tidligere restaurant i bygget inntil Milano gikk konkurs 17. januar i år. Etter det kom Frode Røste og Beauty eiendom inn og kjøpte bygget. På grunn av at det ikke lyktes å slette heftelser på huset, ble ikke handelen sluttført. Beauty eiendom har betalt deler av kjøpesummen, og er nå en av de tre største kreditorene i boet, sammen med Rørosbanken og kemneren.

Frode Røste.

Driften av Ottos, som åpnet for 14. september, vil fortsette som normalt selv om tvangssalg nå gjennomføres.

– Dette påvirker ikke restaurantdriften. Ottos Restaurant har en leieavtale på huset, som er tinglyst. En eventuell kjøper av huset vil da få med seg denne leieavtalen på kjøpet. Restaurantdriften vil derfor gå som normalt både under tvangssalget og etterpå, sier Frode Røste i Beauty eiendom til Rørosnytt.