Høytid på kirkegården

Foto: Randi Borgos

Tekst og foto: Randi Borgos

Høgtidelig på Røros kirkegård fra klokka 08.15. Ole Jørgen Kjellmark holdt minnetale og la ned krans ved minneplaten over falne fra siste krig. Sigrun Aa Engzelius talte og foretok kranspålegging ved Floers bauta.

Ved Johan Falkbergets gravsted på øvre kirkegård var det Eiliv Grue som holdt tale og la på krans og ved K.E.S.. Lunds gravsted sto Christian Thørn Bakken for denne oppgaven. Alt respektfullt utført i lag med speiderne og janitsjaren. Fra 17.-maikomiteen: Sigrun Selboe.

Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos
Foto: Randi Borgos