Her stiftes flyplassaliansen

Hans Vintervold informerer de fremmøtte om hvorfor de bør inngå en allianse.

På initiativ fra ordfører Hans Vintervold, er representanter fra 40 kommuner nå samlet på Gardermoen. De er i ferd med å stifte en allianse av flyplasskommuner.

Bakgrunnen for initiativet fra Vintervold, er å være med å skape en allianse som skal fremme flyplasskommunenes interesser. Formannskapet ga under Formannskapsmøte 9. februar  enstemmig ordføreren fullmakt til videre å ta initiativet til etablering av en nasjonalt flyplassallianse. Nå settes dette ut i live i et møte ved landets hovedflyplass.

I saksutredningen til Formannskapet heter det at etablering av en Flyplassallianse for vertskommuner til flyplasser, kan være med å sikre opprettholdelse av flytilbudet fremover. Dette kan dermed bli et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å ta vare på. utvikle og beholde flyplassen på Røros.