Her forsvinner Aquaviten i mørket

Ned i gruva, så inn på Vinmonopolets bestillingssortement.. Foto: Tore Østby

Nå er tre tønner med Aquavit lagt ned til modning i Olavsgruva. De edle dråpene ble fraktet ned til bunnen av gruva, med den gamle mannskapsheisen. Heisførere var Bjørn Sollie og Arne Karlsen.

Gruvearbeiderne reiste med heis ut og inn i gruva gjennom hele gruvehistorien. De eldste heisene ble drevet av hester. Heisen i Olavsgruva er motorisert. Den har en kapasitet på 500 kilo, og fraktet lett Aquaviten ned i gruva. Om noen måneder, kommer den til å frakt Aquaviten opp igjen. Da er den modnet, og verdig bærer av navnet Olav.

Arbeidet med å lage en gruvelagre Aquavit har pågått lenge. Det er et samarbeid mellom Atlungstad brenneri, Arkus og lokale krefter. Planene om lagring av Aquavit i gruva ble kjent her på Rørosnytt 14. oktober.