Helium i himmelen

Hanne Feragen. Foto: Marianne Elven

Leserinnlegg fra Hanne Feragen, Miljøpartiet de grønne Røros:

Ett lite forbud for oss, én stor takk fra kloden! Heliumballonger er gøy i øyeblikket, men glorete forurensning veldig lenge.

Ingen synes det er gøy å finne blinkende ballonger i trærne langt ut på sensommeren, eller å se flyvende søppel langt til fjells og flytende til havs.

Fugler og sjødyr skader seg og dør ved å vikle seg inn i eller spise ballongrestene og snørene. Ballonger på avveie kan også vikle seg rundt kraftledninger og skape strømbrudd.

Ballongene er laget av plast eller lateks, som også kan inneholde giftstoffer. Etter å ha gjort skade som havarerte ballonger, brytes plasten og lateksen ned og blir til mikropartikler i havet.

Helium er et knapphetsgode som vil være oppbrukt om 20-30 år. Det vi har igjen på kloden bør forbeholdes livsviktig forskning og helsesektoren.

Nå har Røros muligheten til å la folk slippe ballong-kjøpepresset. Allerede er salg forbudt eller uønsket i 10-20 byer og vurderes forbudt i Oslo, Haugesund og Stjørdal etter forslag fra De grønne.

Det har jevnt over skjedd en stor holdningsendring med tanke på plastforurensning i Norge, kanskje særlig etter at vi så «plasthvalen» i fjor. Den ga et stygt innblikk i hvordan vi skader natur og dyreliv med vårt plastforbruk.

De Grønne foreslår nå et nasjonalt forbud mot heliumballonger, men det tar tid før regelverket kommer på plass. Derfor oppfordrer vi Røros kommune til å ta et tydelig standpunkt lokalt: Si nei til flyvende søppel på 17. mai!

Hanne Feragen, Miljøpartiet de grønne Røros