Har ventet 17 år på svar fra kommunen

Daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schølberg. Arkivbilde - Foto: Tore Østby

Johan Kjellmark AS krever at Røros kommune tar ansvar for vannforsyningen i et boilgområde i Yter Øya. Firmaet som sier de bygger det meste bygde boliger i dette området på 1990-tallet, og i forbindelse med det bygde de også vann- og avløpsanlegg. Helt siden 1999 har firmaet forsøkt å få Røros kommune til å overta eiendomsrett og driftsansvar for anlegget.

9.juli 1999 startet brevvekslingen mellom Johan Kjellmark AS og Røros kommune. Det er en brevveksling som i hovedsak har vekslet mellom brev fra Johan Kjellmark AS til kommunen. Det eneste brevet som har gått andre veien er datert 18.april 2000. Johan Kjellmark AS har purret på saken i 2004 og 2016.

I sommer kom saken igjen på dagsorden hos Johan Kjellmark AS da selskapet fikk regresskrav fra Gjensidige etter en vannlekkasje. Daglig leder i Johan Kjellmark AS Trond. O. Schjølberg mener det er urimelig at selskapet må bære kostnader kommunen er pliktig til å stå for.

– Vi har ingen plikt til å levere vann- og avløp i området til evig tid. Røros kommune har imidlertid et lovhjemlet krav til å levere slike tjenester til befolkningen. I tillegg så anføres det at Røros kommune tar seg betalt for at abonnentene i området har tilgang til vann og avløp, skriver daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond O. Schjølberg i det siste brevet til kommunen så langt.

I årene som har gått har flere utbyggere koblet seg på dette vann- og avløpsanlegget. Røros kommune har også koblet seg på anlegget, og slik innlemmet dette i kommunens totale forsyning av vann og avløp i området. Selskapet ber nå Røros kommune ta ansvar for at anlegget overføres til Røros kommune.

– Alternativet er at vi stenger anlegget, så får det bli andre sin oppgave å fremskaffe vann og avløp for kommunens abonnenter, skriver Schjølberg i det samme brevet.