Har inngått samarbeidsavtale

Christian Elgaaen - leder i Røros SV og René Holm - leder i Fagforbundet Røros. Foto: Privat

Fagforbundet Røros og Røros Sosialistisk Venstreparti har inngått samarbeid. Avtalen skal styrke det faglig-politiske samarbeidet mellom en fagforening og et politisk parti som har mange sammenfallende interesser, står det i en pressemelding fra Fagforbundet Røros og Røros Sosialistisk Venstreparti.

– For SV er det helt essensielt å ha et godt forhold til fagbevegelsen. Det at vi har fått på plass denne avtalen er et flott utgangspunkt for ytterligere å styrke relasjonen mellom SV og Fagforbundet, uttaler Christian Elgaaen, leder i Røros SV.

Avtalen framhever at SV og Fagforbundet skal jobbe for å styrke offentlige velferdstjenester, som barnehage og helse. Dette skal blant annet skje ved at Fagforbundet skal engasjere seg for å få valgt politikere som prioriterer offentlige fellesskapsløsninger framfor private.

– Fagforbundet er selvfølgelig opptatt av å jobbe for våre medlemmers interesser på en best mulig måte. Dette gjør vi ved å ha nær kontakt med folkevalgte og politikere i kommunen, sier leder i Fagforbundet Røros, René Holm.

Både SV og Fagforbundet står på et verdigrunnlag der fellesskapsløsninger, rettferdighet, likhet og solidaritet er sentralt. Begge parter nevner tillitsreform, heltidskultur, bemanningsnormer og styrket kommuneøkonomi som eksempler på saker det er naturlig å stå sammen om, og jobbe med i tiden framover.

En viktig dagsaktuell sak er framtiden for LHL-klinikkene på Røros. Holm og Elgaaen er begge enige om at anbudssystemet må endres, slik at fagmiljø og arbeidsplasser bevares, pasienttilbudet ivaretas og at de ansatte opplever forutsigbarhet og trygghet.

Foruten faste møter mellom tillitsvalgte og politikere, framhever avtalen at kontakt med medlemmer og ansatte ute på arbeidsplassene er viktig.

– Vi håper at avtalen skal medvirke til en ytterligere utvikling og styrkning av det offentlige velferdstilbudet i Røros kommune, og det er viktig at dette skjer i nært samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og kommunen, avslutter lederne Holm og Elgaaen.

Christian Elgaaen – Røros SV og René Holm – Fagforbundet Røros. Foto: Privat