Haldor vant kampen

Haldor Bromstad fikk støtte fra leder for Ungdommens Hus Røros, Ove Testad i kampen med å redde Os fritidsklubb. Foto: Tove Østby

Haldor Bromstad nådde fram med sitt budskap om at Os fritidsklubb er svært viktig for ungdomsmiljøet og må leve videre. Kommunestyret i Os vedtok i går kveld årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. Rådmann hadde innstilt på nedleggelse av fritidsklubben og budsjettert med en besparelse på kr 200.000,-. Alle politikerne i kommunestyret sluttet seg til fortsatt drift i fritidsklubben.

Os fritidsklubb har åpent på kveldstid mandager og torsdager, innimellom har Os fritidsklubb fellesarrangement med Ungdommens Hus Røros.