Gruppeleder forlater politikken

Kommunestyret 25. januar 2018. Foto: Tore Østby

Hun har vært en av de mest sentrale politikerne på Røros, etter at hun gjorde et brakvalg i 2015. Som gruppeleder i Høyre, har hun ledet opposisjonen, og vunnet anerkjennelse i alle partier. Nå forlater Mona W. Slettum politikken ett år før valgperioden er over.

Mona W. Slettum varslet under Kobberrekka at hun ikke stiller som ordførerkandidat ved neste valg. Nå forlater hun politikken for denne gang.
Tove Østby

Slettum har skrevet et brev til ordfører Hans Vintervold, der hun ber om fritak fra alle verv i Røros kommune. Årsaken til at hun trekker seg, er etter det Rørosnytt kjenner til, vanskeligheter med å kombinere dagmøter i Formannskapet med en krevende arbeidssituasjon.

Mona W. Slettum har det daglige ansvaret for kundeservice-enhetene i Norge og Sverige, og det faglige ansvaret for å utvikle for kundeservice-enhetene ved Flokks salgskontorer.

Mona W. Slettum varslet i underholdningsprogrammet Kobberrekka her på Rørosnytt, at hun ikke stiller som Høyres ordførerkandidat ved neste valg. Nå forlater hun lokalpolitikken for denne gang.