Gratis førstehjelpskurs

Illustrasjonsbilde. Foto: Benjamin A. Ward/Røde Kors.

Røde Kors Røros arrangerer gratis førstehjelpskurs i mai og juni. Her er en pressemelding fra Røde Kors Røros:

I løpet av 2018 vil en av dine venner oppleve at én de kjenner får plutselig hjertestans. Røde Kors har ambisjoner at denne personen ikke skal dø, men skal bli reddet av en i nærheten.

Dette skal vi få til ved å gi gratis opplæring i livreddende førstehjelp til befolkningen i vårt distrikt! Hvert år dør mer enn 10.000 personer som følge av hjerte- og karsykdommer. Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått. Flere liv kunne vært reddet som flere ønsker og våger å starte førstehjelp tidlig. Derfor ønsker vi å tilby gratis førstehjelpskurs i forbindelse med Røde Kors sin nasjonale førstehjelpskampanje 8. mai.

Hvem bør lære seg førstehjelp?

Det er umulig å vite når man er nestemann som er førstemann i en førstehjelpssituasjon. Det kan skje når som helst, og det kan bli hvem som helst av oss. Derfor bør alle ha grunnleggende kunnskap om livreddende førstehjelp. Men det som er sikkert er at førstehjelpsbehov oppstår oftest plutselig og uforutsett. Og når det skjer så har man dårlig tid. Dette gjelder spesielt ved bevissthetstap, nedsatt blodsirkulasjon og ikke minst ved hjertestans. Mens man venter på ambulanse er det viktig å kunne stabilisere situasjonen og opprettholde sirkulasjon, dersom det er en hjertestans.

Hvorfor gratis førstehjelpskurs?

Sør-Trøndelag Røde Kors består av 23 lokalforeninger, og dekker et område med nesten 320 000 innbyggere! Noen lokalforeninger har bare kapasitet til å avholde ett kurs, noen har mange kurs. Her på Røros blir det førstehjelpskurs 23. mai og 6. juni i Røde Kors-huset i Stamphusveien. Vi har plass til 20 deltagere hver kveld. Påmelding gjøres på mail. Ved å arrangere førstehjelpskurs gratis til våre innbyggere, har vi potensiale til å øke førstehjelpsviljen- og kunnskapen til befolkningen. Det kan bety forskjellen på liv og død.