God start på året for hotellene

Foro: Tore Østby

Hittill har det vært et forholdsvis godt år for hotellene på Røros. Røros Hotell-gruppen har hatt en økning i belegget på alle deres hotellene, mens Bergstaden hotell har hatt noe nedgang. Dog er denne nedgangen minimal.

Røros Hotell har hatt en økning i belegget på 14%, Erzscheidergården en vekst på 8%, mens Vertshuset med hele 33% vekst sammenlignet med 2016.

Terje Lysholm, adminisrerende direktør ved Røros Hotell, sier noe av økningen skyldes streiken i 2016.

– Man må ta med i betraktning at hotellene i Røros Hotell-gruppen ble tatt ut i streik i 2016 og selv om vi klarte å holde åpent så påvirket dette belegget til en viss grad, sier Lysholm.

Hotelgruppen har hatt en markant økning i RevPAR (Revenue Per Available Room) – omsetning per tilgjengelig rom, for januar-juni 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Røros Hotell øker RevPAR med hele 25,2%, Erzcheidergården øker RevPar med 7,7%, mens Vertshuset øker RevPar med 20,5% sammenlignet med 2016.

– Dette gir oss en meget god start på året og med en hektisk sommer og høst i møte så ryker fjorårets rekordomsetning igjen med god margin, smiler Lysholm.

Bergstaden Hotels beleggstatestikk for første halvår ligger på 52,6%. Dette er noe lavere enn samme periode i fjor. Direktør ved Bergstaden Hotel, Kenneth Ericson, mener dette trolig skyldes stengte rom grunnet oppussing.

– Vi har pusset opp en del bad, som var ferdige til starten av juli, og det har hatt en innvirkning på belegget at de har vært stengt i en måneds tid mens arbeidet har pågått. Det er dessverre slik at oppussing er en evig prosess i denne bransjen, så vi vil alltid ha noen prosjekter i løpet av et år som påvirker belegget i forskjellig grad.

Hotellet har hatt en svak økning nå på sommeren og prognosene tilsier at hotellet ender ved årsslutt tilnærmet likt som samme periode i fjor.