Glad for å bli historisk

Roar Aksdal. Foto: Tore Østby

I går ble Roar Aksdal historisk, da han ble den første daglige leder ved Verket Røros til å legge fram et årsregnskap med overskudd. Han tiltrådte som daglig leder i 2016. Årsregnskapet for 2016 kom ut med et underskudd på 680.000 kroner. I det tyngste året, 2015, var underskuddet på 1,7 millioner kroner.

Den største årsaken til bedring i resultatet er økte inntekter. Aksdal ser også lyst på årene som kommer, og gleder seg over å ha blitt historisk.