God stemning mellom direktør og statsminister. Foto: Høyre

Gir rapport til Statsministeren

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen vil overrekke NIBR-rapporten til Statsminister Erna Solberg, når hun kommer på besøk 6. februar. Evalueringsrapporten om Kulturminnefondet konkluderer med at lokalisering av fondet på Røros fungerer svært godt.

– Funnene i evalueringen levner liten tvil om at Kulturminnefondet lykkes i å nå målene som er satt både i vedtekter og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen fremstår stadig mer effektiv og profesjonell.

Hovedbildet er at Kulturminnefondet fungerer mye bedre som et lavterskeltilbud i dag enn noen gang tidligere. Arbeidet som er gjort med å forenkle og forbedre søknadsprosessen har satt positive spor. Fondet er blitt mye mer profesjonelle, slik både omverdenen og fondets egne ansatte ser på det siden forrige evaluering.

NIBR skulle også gjennomgå organiseringen og vurdere plasseringen av Kulturminnefondet. Når resultatene er så gode ser ikke NIBR noen grunn til å foreslå endringer. Lokaliseringen til Røros betraktes som fordelaktig. Med dagens digitale løsninger er det mulig å utvikle statlige arbeidsplasser også i distriktene.

Jeg håper de gode resultatene til Kulturminnefondet kan inspirere statsministeren til å sette fart i arbeidet med utlokalisering av flere statlige arbeidsplasser. Høyres programkomite ønsker som kjent å programfeste utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, sier Simen Bjørgen til Rørosnytt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest