Gir mer til økobønder

Meieribestyrer ved Rørosmeieriet, Trond Vilhelm Lund. Foto: Tove Østby

Rørosmeieriet øker utbetalingene til melkeprodusentene i Rørosregionen som satser på økologisk drift.  Det blir fra 1. mai ti øre ekstra per liter melk til alle økobønder. Dette kommer i tillegg til de 125 ørene pr. liter som betales for økologisk melk.

Det betales også et eksra tilskudd til bønder som vil gå over til økologisk drift i omstillingsperioden. De som skriver avtale på å legge om til økologisk drift i Rørosregionen får 20 øre i omleggingstilskudd pr liter melk. Tilskuddet betales de omlag to årene det tar å oppnå godkjent økodrift.