Gebyr står men tilskudd til bobilparkering

I sommer blir det parkeringsforbud for bobil og bil med campingvogn ved Jernbaneparkeringen. Foto: Tore Østby

Gebyret til omregulering etter at Røros Idrettslag etablerte bobilparkering på Øra blir stående. Samtidig motter idrettslaget et tilskudd fra næringsfondet på det dobbelte. Tilskuddet fra næringsfondet på 20.000,- ble vedtatt i Formannskapet i går, mindre enn en uke etter at søknaden kom inn.

Røros Idrettslag etablerte bobilparkering på Øra i sommer, etter at bobilturister hadde kommet med sterke reaksjoner på manglende tilbud på Røros etter nedleggelse av campingplassen på Øra. Ordfører Hans Vintervold engasjerte seg i saken, og gikk ut og oppfordret aktører på Røros om å komme på banen med forslag og tiltak.

Røros Idrettslag søkte høsten 2016 Røros Kommunen om tillatelse til å etablere en midlertidig oppstillingsplass for bobiler på Øra Stadion. Dette ble godkjent i planutvalget i mai i år. Dermed gjorde idrettslaget klart til å ta imot bobiler på gressletta rett ovenfor tømmerhuset «Litj-Moen». Behandlingen medførte også et gebyr til idrettslaget. Dermed røk en stor del av overskuddet idrettslaget fikk til på bobilparkeringen. Nå sørger tilskuddet fra Næringsfondet for at Idrettslaget får mer igjen for innsatsen.

Støtten fra næringsfondet skal gå til utgifter knyttet til dispensasjonssøknad, oppstart og forbedring av bobiloppstillingsplassen. Etter bevilgningen til idrettslaget står det 195.562kroner igjen på fondet.