Gave til nye prosjekter

Ingrid Svendsen - RørosBanken, Bjørn Nessjø -Vinterfestpill, Maya Selbo-Coote - kunstelev, Arne Sætereng-Røros Hotell og Nils Graftås - rektor ved Røros Kulturskole. Foto: Tove Østby

I disse dager starter kunstgruppene ved Røros Kulturskole opp igjen etter juleferien. Under Vinterfestspill i Bergstaden 2017 deltok unge kunstnere ved kulturskolen i et kunstprosjekt med festspillkunstner Bodil Friele. De produserte 12 bilder som nå skal være dekorasjoner på Røros Hotell og i RørosBanken.

Elevenes kunstverk ble kjøpt av RørosBanken og Røros hotell for til sammen kr. 30 000 og går uavkortet til Røros kulturskole, kunstavdelingen. Pengene skal øremerkes til spesielle prosjekter for kunstavdelingen. Før jul fikk kulturskolen overrakt en gave fra RørosBanken, Røros Hotell og Vinterfestspill i Bergstaden på kr 30.000,-.

Kunstelevene skapte sammen med og etter inspirasjon fra Bodil Friele kunstverk som ble stilt ut i konsertlokalene under Vinterfestspillene. Kyle Hanslien, kunstlærer ved kulturskolen var sterkt delaktig både i den kunstneriske prosessen og som tilrettelegger.

Elever som deltok på prosjektet:

Inga Løseth Brynhildsvold, Ingeborg Elise Græsli, Julia Veldhuis, Julie Felgenhauer, Lauritz Klemmetvold Sperle, Mali Sirnes, Malin Østby, Mathea Håkonsund, Maya Selbo-Coote, Sigrid Prøsch Moen, Tomas Moseng Høsøien, Torjus Moseng Høsøien, Vida Sjøkvist Buvarp og Vilde Grøtli Bækos.

Foto: Privat