Full statsstøtte til Folkehøyskole

SVs 1.kandidat til Stortinget i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, lover å foreslå full finansiell støtte over statsbudsjettet til Følkehøgskole på Røros.

SV møtte onsdag Aud Selboe og Kjell Bakke fra prosjektgruppa som står bak søknaden om å opprette en Folkehøgskole på Røros. Haltbrekken og Røros SV ved varaordfører og 5.kandidat på stortingslista Bjørn Salvesen, og leder for lokallaget Christian Elgaaen, ble alle mektig imponert over kvaliteteten på søknaden. Og ikke minst med hvilken hastighet søknaden gikk gjennom Folkehøgskolerådet uten kritiske merknader.

Prosjektgruppa orienterte grundig om skolens verdigrunnlag og linjevalg. Tilstede var også verdensarvkoordinator Torfinn Rohde som var svært positiv til at en av skolens linjevalg hadde tema verdensarv, noe som vil styrke Røros som verdensarvsted. Private investorer har forpliktet seg til å kjøpe Idrettsparken Hotel samt å bygge på nødvendige areal for å få en god skole til 120 elever og rundt 20 årsverk med lærerkrefter.

Det som da gjenstår er å få et driftstilskudd vedtatt inn på statsbudsjettet. Lars Haltbrekken svarte med å forplikte SV nasjonalt til å foreslå de nødvendige driftsmidler på neste årets statsbudsjett, slik at skolen kan realiseres snarest mulig.

De tre fra SV var samstemt på at skolen vil være et vitaliserende element når det gjelder å tiltrekke seg flere unge mennesker til Røros, som igjen alle potensielt kan fristes til å bli faste beboere i kommunen både på kort og lang sikt.