Full månefest i Brekken

Foto: Tore Østby

Månefesten i dag var finalen på ei helt spesiell prosjektuke i Brekken Lokal og oppvekstsenter. Alle har holdt på med et FORUT-prosjekt denne uka. FORUT er en bistandsorganisasjon og en del av prosjektuka har hatt fokus på en konkret barneaksjon.

Alle barna, både fra barnehagen og klasse 1-7 har deltatt, og arbeidet er gjort i aldersblannede grupper. Barna har fått inn penger til en familie på Sri Lanka med seks gutter. Familien har vært i en flyktningeler i 13 år, og aksjonen nå skal hjelpe familien å få seg et hus.

Til månefesten i dag har barna laget månelamper, og en rekke premier til to lotterier. Foreldre hadde møtt fram for å være med på festen, og med på festen ble de!