Frykter nedjustering til kortbaneflyplass

Avinor kan vurdere å asfaltere en kortere rullebane, om det ikke kommer charterplaner. Foto: Tore Østby

Ordfører Hans Vintervold frykter at Avinor skal velge å korte ned rullebanen på Røros lufthavn. I sommer skal Røros flyplass få ny asfalt. I anbudsutlysningene fra Avinor ligger også en opsjon på asfaltering av 1.200 meter. Kortere asfaltering vil koste mye mindre, men det vil bety slutten for chartertrafikk med større fly.

Rullebanen på Røros er i dag 1720 meter. Terrenget rundt gjør at godkjent rullebanelengde i den ene retningen er 1.580,-. Dette er tilstrekkelig til at Røros kan ta imot større charterfly. En rullebane på 1.200 meter vil være tilstrekkelig for de flyene Widerøe bruker på flyruta mellom Røros og Oslo.

På en måte har Røros misbrukt mulighetene til chartertrafikk i mange år. Etter det Rørosnytt kjenner til, begynner Avinor etter hvert å miste tålmodigheten med Røros. Vintervold mener alle gode krefter må komme på banen nå, for å beholde chartermuligheten.