6 C
Røros
lørdag, mai 25, 2019

Forvaltningsområde for sørsamisk

Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky
Røros kommune har offisielt blitt innlemmet i forvaltningsområdet for Sørsamisk språk. Det går fram av en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Røros nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk, sier kommunal- og moderniseringsministeen i pressemeldingen:

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Røros kommune i Trøndelag i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år.Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2018 er det foreslått å øke bevilgningen til Sametinget med 2 millioner kroner for å dekke merutgiftene. Fra 2019 vil det bli gitt 4 millioner kroner årlig.

 

Truet språk

Røros er blant kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne.De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling.Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk.Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.Et enstemmig kommunestyre på Røros gikk inn for søknaden om at kommunen blir del av forvaltningsområdet for sørsamisk. Trøndelag fylkeskommune har støttet søknaden.– Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier Monica Mæland.

Tolv kommuner

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt.I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området.Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk.Med innlemmelsen av Røros består forvaltningsområdet nå av totalt tolv kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.Røros blir den fjerde sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet.