Forhåndsstemmingen i gang

Foto: Rørosnytt
Fra i dag, 10.august og frem til og med 8.september er det mulig å forhåndsstemme til Stortings- og Sametingsvalget 2017. Forhåndsstemmeperioden foregår på servicetorget til Røros kommune i Bergmannsgata 23. Der kan man forhåndsstemme i ordinær åpningstid fra kl. 08.00-15.00 på hverdager. Tirsdag 5. og onsdag 6. september er servicetorget åpent til kl. 18.00 for mottak av forhåndsstemmer.

 

Man kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men man har selv som velger ansvaret for å avgi forhåndstemmen i så god tid at den i postforsendelse kommer frem til den gjeldende kommune tidsnok og senest innen tirsdag 12 september kl. 17.00.