For leksefri skole

Martin Hage Stjern. Foto: Privat

Leserinnlegg fra Martin Hage Stjern – AUF:

Mange lærere og foreldre generelt, er ganske skeptiske på en leksefri skole. Men hvis man ser dypere inn i det, trenger man ikke lekser like mye som lærerene sier man gjør.

For det første, tærer lekser på tiden man har. De fleste elevene har en hobby eller en fritidsaktivitet de liker å holde på med. Det kan bli en hektisk dag, når eleven går fra skole til lekser, og rett på en fritidsaktivitet. Kanskje har eleven et kjæledyr de må gå tur med? Mennesker er sosiale skapninger, og trenger å omgås med andre mennesker til tide. Dagen går fort, og da får eleven begrenset tid til å gjøre det de har lyst til å gjøre. Får vi en leksefri skole, vil elevene få mye mer tid til å gjøre det de liker å gjøre. Har de også en prøve som de må øve til, vil de også få mer tid til å øve på den.

For det andre, vil ikke en leksefri skole skade kompetansen til elevene. Selv om lærerne, foreldre og voksne generelt, sier at lekser er for å repetere det eleven arbeidet med og lærte på skolen den dagen, viser det seg at de fleste elever gjør leksene kun for å gjøre de, hvis de i det hele tatt gjør de. Hvis vi ser på Finland, som har leksefri skole, har de også de beste skolene i verden. Det er ikke bare på grunn av leksefri skole, men elevene blir ikke dårligere av å ikke ha lekser. Det kan være noen elever som kanskje henger litt etter, og kanskje ikke kan det de burde kunne, og da kan det være greit om de har individuell arbeid hjemme, for å komme på det nivået de skulle vært på. Men de som allerede er på nivået de trenger å være på, trenger ikke å få enda mer arbeid hjemme.

Jeg mener at vi ikke trenger trenger lekser, og jeg håper argumentene mine beviser dette, at man ikke trenger lekser for at eleven skal lære mer.

Martin Hage Stjern