Flyplassaliansen på Vinterfestspill

Hans Vintervold . Foto: Tore Østby.

Interimsstyret for Flyplassalliansen møtes på Røros under Vinterfestspill i Bergstaden. Møtet innledes med åpningskonsert og festspillmiddag. Selve møtet foregår på rådhuset 16. mars, og avsluttes på Røros lufthavn med en orientering fra lufthavnsjef Gudbrand Rognes.

Det var Hans Vintervold, som tok initiativet til å etablere en flyplassallianse. På stiftelsesmøtet på Gardemoen var deltok ordførere fra 40 kommuner. Under møtet ble Vntervold valgt til leder av et interimsstyret.

Alliansen har som formål å fremme flyplasskommunenes interesser.

 

Her stiftes flyplassaliansen