Flere frister 1. november

Foto: Tove Østby
  1. november er søknadsfrist for arrangementsstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet for kommende år. 1. november er også fristen for å sende inn nominasjon til Røros kommunes kulturpris 2017, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Arrangementsstøtte:

Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement.

Tilskudd til fritidskulturlivet:

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Utfyllende informasjon finner man på hjemmesiden til Røros kommune: Tilskuddsordninger Røros kommune

Kulturprisen 2017:

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan. Hvordan man nominerer en kandidat kan man lese om på Røros kommune sin hjemmesider.

Søknader og nominasjoner sendes i post eller e-post til Røros kommune. For mer informasjon kan kultursjef Morten Tøndel kontaktes.

I fjor var det Sverre Fjellheim som ble tildelt Røros kommune sin kulturpris.

Kultursjef Morten Tøndel delte ut Kulturprisen til Sverre Fjellheim. Foto: Tove Østby