Filmlansering og foredrag om kjerktaket

Et av foredragene i Kurantgården under Rørosmartnan vil handle om spontaket på Røros kirke og har fått tittelen: Spontaket på Bergstadens Ziir, 230 år med treverk og tjære som taktekking!

I dette foredraget vil bygningsantikvar og handverker Kolbjørn Vegar Os reflektere rundt hvordan kjerketaket ble laget og hvorfor det har kvaliteter som gjør at det er blitt et av Norges eldste spontak, skriver Rørosmuseet i en pressemelding.

Gjennom restaureringsarbeidet som er gjort på Røros kirke fra 2005-14 har det tradisjonelle håndverket vekket beundring. Og noe av kunnskapene rundt tillaging av de gamle bygningsdelene har blitt gjenoppdaget. Kirkespon har en lang tradisjon bakover i tid på stavkirker og steinkirker, og blir først avløst av skifertakene utover 1800-tallet.

Spontaket på Bergstadens pryd er originalt og fra byggeårene 1780-84, og er imponerende i størrelse og kvalitet etter å ha ligget som beskyttelse mot vær og sol i 230 år. 1 300 m² takflate er dekket med 65 000 spon av ypperste kvalitet. Og gjennom leting i arkiver til kobberverket og kirker, er noen av hjemlighetene til det tjukke topplaget med tjære, kull og sand avdekket.

Rørosmuseet har i samarbeid med Frontal Media laget en film om restaureringen av kjerketaket som vil bli lansert denne dagen.

Opptakene ble gjort ved museet og i kirka over totalt 3 dager i fjor sommer. Konseptideen ble til etter at tidligere verdensarvkoordinator Erlend Gjelsvik og Frontal Media diskuterte viktigheten ved å formidle informasjon og kunnskap om håndverk og bygninger på Røros og i regionen. Historien om kirketaket er derfor tenkt som en «pilot» for å kunne etablere økonomi til å presentere et bredt spekter informasjonsfilmer om bevaring, historikk og håndverk.

Når det gjelder produksjonen så var disse med fra Frontal Media sin side:

Anne Mone Nordahl – intervju og tekst

Svein Arne Aspaas – konsept og tekst

Andrew Boothman – filmfotograf

Kurt Näslund – filmfotograf, konsept og regi

Filmen blir lansert på Rørosmuseet Bygningsvernsenteret 23. februar kl. 13.00.