Fengsel for fyllekjøring fra Rørosmartnan

Foto: Tore Østby

En tretti år gammel man er i Sør-Trøndelag Tingrett dømt til 28 dagers ubetinget fengsel for fyllekjøring fra Røros til Løkken 25. februar i år. Mannen la alle kortene på bordet i retten, og vedtok dommen på stedet.

Da han ble tatt, viste blodprøve en promille på 1,81. Retten har sett det som skjerpende at han har kjørt over en lengre strekning. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale en bot på 30.000,- kroner, og han er fradømt førerretten i to år.