Får en million for å øke bemanningen

Sundveien Skole. Foto: Tore Østby.

Røros kommune får 1.156.991 i tilskudd fra regjeringen, for å øke bemanningen ved 1-4 skolene i kommunen. Pengene skal fordeles mellom Sundveien, Glåmos og Brekken skoler.

Etter budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kroner til flere lærere på 1.-4. trinn. Det er 460 mill. kroner mer enn i fjor. Nå er det klart at Røros får 1.156.991 av disse pengene,

–Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Når vi nå øker bevilgningen til tidlig innsats vil kommunene være i enda bedre stand til å følge opp elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdannings-direktoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år.

− Vi forventer at kommunene bruker disse pengene på lærere. Men dersom det tar litt tid å ansette lærere, har kommunene også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden. Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. De klarer ikke å ta inn forspranget til klassekameratene, og ekstra ressurser blir ofte satt inn altfor seint. Det er helt sentralt å fange opp de som sliter tidlig, og flere lærere på 1. – 4. trinn er et viktig tiltak for å få dette til, sier kunnskapsministeren.