Får 1,2 millioner for å være ufrivillig liten

Rådmann Bernt Tennstrand og ordfører Hans Vintervold. Foto Trine L. Hagan

Ordfører Hans Vintervold og rådmann Bernt Tennstrand ble hørt av Regjeringen, og Røros kommune får likevel tilskudd for å være ufrivillig liten. Kommunal og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner lovte at kommunene som sa ja til kommunesammenslåing samtidig som nabokommunene takket nei skulle få kompensasjon. I 2017 ble Røros glemt da midlene skulle fordeles.

En tur til Oslo og møte med departementet ga 1,2 millioner kroner i kommunekassen.