Falske anklager mot hytteeierne i Langegga

Jan Ivar Ødegård

Leserinnlegg av Jan Ivar Ødegård 

Det er trist at politikerne på Røros må komme med falske anklager mot hytteeierne i Langegga for å få gjennomført reguleringsplanen. AP politiker Hans Wendelbo påstår at hytteeierne i Langegga har blandet inn Rådmannens familie. Dette er ikke riktig. Jeg tar sterk avstand fra Wendelbo sin påstand, og ber om at han beklager disse uttalelsene. Når det gjelder våre påstander om Rådmannens habilitet, er de ikke imøtegått.

Ordfører på Røros, Hans Vintervold, trakk seg innledningsvis fra behandlingen av reguleringsplanen i Langegga, fordi han var i styret i Røros Vekst.

http://rorosnytt.no/konsulenter-inn-i-regulering-av-langegga/

«Ordfører Hans Vintervold trådte til side som inhabil på grunn av sitt styreverv i Røros Vekst. Rådmannen ba før behandling av saken alle medlemmene vurdere sin egen habilitet.  Resten av medlemmene i Formannskapet kom til at habiliteten er i orden. Planprogrammet ble enstemmig vedtatt.»

Det er nå selskapet Gjøsvikmoen AS som eier det samme området i Langegga.

Ordføreren er styremedlem i Gjøsvikmoen AS.

https://www.proff.no/roller/gj%C3%B8svikmoen-as/r%C3%B8ros/eiendomshandel-og-utleie/IF3G3GS10MV/

Men nå er ikke ordfører og hytteinvestor Hans Vintervold inhabil lenger.

Etter at høringsfristen hadde gått ut endret Rådmann Bernt Tennstrand på vedtaket om at det ikke skulle være snøkanonanlegg i Langegga.

Dette til tross for at jeg hadde fått mail fra Røros Kommune om at snøkanonanlegget skulle fjernes fra Langegga.

Viser til e-poster nedenfor angående snøkanonanlegg i Langegga.

«From: Dag Øyen [mailto:Dag.Oyen@roros.kommune.no]
Sent: 30. oktober 2017 09:26
To: Ødegård Jan Ivar
Cc: Røros Postmottak
Subject: Svar snøkanonanlegg Langegga, vår sak 16/275

Røros kommune har avholdt et møte med Røros idrettslag angående saken. Røros kommune ba i møtet idrettslaget om å fjerne snøproduksjonsanlegget i Langegga, noe idrettslaget sa seg villig til å gjøre. Det er litt avhengig av vær og føreforhold for når og hvordan dette kan gjennomføres. Det skal ikke produseres snø i Langegga kommende vinter.»

Dag Øyen

Teknisk sjef

Rådmann Bernt Tennstrand endret vedtaket om at det ikke skulle være snøkanonanlegg i Langegga, rett før saken skulle behandles i de politiske organer. Begrunnelsen var at snøkanonanlegget var godkjent og vedtatt for Langegga. Denne saken var til topps i Kulturdepartementet. Her kom det tydelig frem at dette ikke var et snøkanonanlegg spesifikt beregnet for Langegga, men et mobilt anlegg. Påstandene fra Rådmann er ikke riktig.

Det drives uredelig spill fra Rådmann og politikere i Langegga reguleringen.

Hytteeier Langegga

Jan Ivar Ødegård