Fabrikkutsalg klart til desember

Nybygget ved Røros meieri er i ferd med å ta form. Foto: Tore Østby

Johan Kjellmark AS er godt i gang med nybygget ved Røros meieri i Sollihagaen. Nybygget som skal romme fabrikkutsalget, ble nylig brukt som arena for en pressekonferanse. Det skal åpne til julehandelen i år.

Det var høsten 2016 styret i Rørosmeieriet AS vedtok å samle all meierivirksomhet i Rørosmeieret AS på Røros.

Byggeprosjektet startet 20. august 2017.

Meierianlegget skal bygges ut med nytt og større produksjonsareal, nytt varemottak og -utlevering, kontor- og personalfasiliteter. I det nye meieriet på Røros vil det også bli lagt til rette for besøksvirksomhet og for fabrikkutsalg av meieriets produkter.
Det nye anlegget er kostnadsberegnet til ca. 45 mill og ferdigstilles senest høsten 2019.

Rørosmeieriet sine lokaler på Sollihagaen ble etablert i 1970. Før dette hadde de hatt tilhold i «Øgle» fra 1953. Fra 1977 var meieriet en del av Tine, som drev fram til 2000. I 2001 ble Rørosmeieriet AS stiftet. Virksomheten er nå inne i en betydelig vekst og har derfor behov for å utvide sine produksjonslokaler.