Enige om Langegga

Formannskapet 071217 Foto: Tore Østby

Formannskapet sluttet seg i dag enstemmig til forslaget til reguleringsplan for Langegga. Formannskapsmedlemmene sluttet opp om det aller meste i planen. Det som var av diskusjon, handlet om nedkjøringen til Halvar Nebys eiendom.

Det er fastslått i dom fra jordskifteretten han har veirett på barmark. I planen er denne veien tegnet inn som tursti. Anne Grethe Beck Andersen foreslo at turstien på denne adkomstveien skal tas ut av planen, og i stedet erstattes av vei. Det går ikke skiløyper på denne veistubben.

Rådmannen uttrykte skuffelse over at en enkelt vei fikk så stor fokus i debatten i en så omfattende plan. Intensjonen for planen var å sette rammene fremover og avslutte konfliktene i området. Anne Grethe Beck Andersen tok ikke den lille reprimanden til seg.

– Det er ingen mening i at vi skal diskutere det vi er enige om alle sammen. Det er naturlig at vi snakker om dette punktet, som vi har en annen mening om, sa Anne Grethe Beck Andersen, før representantene gikk i gruppemøter.

Etter gruppemøtet kom alle til enighet om en ny formulering, som ivaretar Nebys veirett. I vedtaket heter det nå at Neby sikres kjørerett fram til egen tomt. Nå går saken til kommunestyret 14. desember.

Overskriften for saken er «Sluttbehandling – reguleringsplan for Langegga». Det er kanskje ikke helt utenkelig at denne saken kan komme på sakskartet igjen senere.