Ekstraordinær båndtvang

Det blir ekstra ordinærbåndtvang i Røros kommune fra og med i dag, 13. februar.

Av hensyn til hjorteviltet, og spesielt en stor rådyrbestand, er det fra dags dato innført ekstraordinær båndtvang i Røros kommune. Vedtaket gjelder alt område under tregrensa i hele kommunen. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:
– hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng.
– hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for
slik tjeneste.
– hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
– egnet jakthund som benyttes ved kvotejakt på gaupe og hi-hund til revejakt.
Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til at ordinær båndtvang inntrer 1. april.

I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli vurdert i tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet vedtaket skal beskytte (hjortevilt).

Saksvurdering:
Det vurderes nå å være snøforhold som gjør det svært utfordrende og belastende for hjorteviltet i kommunen. Dette gjelder spesielt bestanden av rådyr. I mange tilfeller vil det være avgjørende for overlevelsen at disse ikke forstyrres eller presses unødig. En relativt stor rådyrbestand øker sannsynligheten for nærkontakt vesentlig. Med bakgrunn i snøforholda og mattilgangen opplever man også nå at rådyr opptrer jevnlig helt inne i
bebyggelsen. Manglende støtteforing vil nok også medføre at dyra vil være enda mer sårbare og at de vil opptre mer spredt enn vanlig. Det er fortsatt jakttid på et begrenset antall viltarter. Bruk av hund til slik jakt vurderes å være av svært begrenset omfang. At det er gitt åpning for bruk av hund under slik jakt medfører ikke at hundefører da ikke har et ansvar for at hjorteviltet ikke blir unødig forstyrret. Hundefører må heller være ekstra påpasselig ved bruk av hund under gjeldene forhold.

Vedtaket er tatt i samråd med lederne for hjorteviltområdene, fallviltgruppa og Røros jeger- og fiskerforening.