Det syke sykefraværet

Vebjørn Strømsnes. Foto: Privat

Leserinnlegg fra Vebjørn Strømsnes – Regionleder, Bedriftsforbundet Midt:

I en liten industri eller produksjonsbedrift med få ansatte merker du helt klart om noen er borte fra jobben. I tillegg til at det koster arbeidsgiver ca. 15.000 kroner per uke. Det norske sykefraværet er en belastning for næringslivet, men også for velferdsstatens bærekraft. Det er ikke populært å snakke om kutt i sykelønnen, men hvis ingen andre våger, så får vi i Bedriftsforbundet gå foran i debatten. Som et forbund for små og mellomstore bedrifter ønsker vi å løfte debatten om hvordan vi på en mer effektiv måte kan redusere sykefraværet.

Det norske sykefraværet koster AS Norge cirka 37 milliarder hvert år. Og fraværet er dobbelt så høyt som i Sverige. Vi bruker mye mer penger på sykdom sammenlignet med andre OECD-land. Er vi egentlig dobbelt så syke som svenskene? Hvis Norge får sykefraværet ned på svensk nivå, kan vi spare et sted mellom 15 og 18 milliarder kroner (tall fra NyAnalyse). Bedriftsforbundet tror vi må endre sykelønnsordningen, men møter stengt dør for debatt hos nesten alle de politiske partiene og de andre arbeidslivsorganisasjonene. Sykelønn er den rosa elefanten i rommet.

Vi mener det på høy tid at partene i IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) tar alvoret over seg. Ikke bare av hensyn til norsk næringsliv og de mindre bedriftene, men også for velferdsstatens fremtid. Generasjonene etter oss bør også få nyte godt av det offentliges tilbud, slik vår generasjon har gjort. Regjerings Perspektivmelding burde være en vekker: Fra 2030 vil Norge mangle en inndekning på fem milliarder kroner i statsbudsjettet hvert år (!).

Vi trenger politikere som setter arbeidslinjen først – og lager ordninger hvor det virkelig vil lønne seg å gå på jobben.

Vebjørn Strømsnes

Regionleder, Bedriftsforbundet Midt