Destinasjon Røros på rett vei

Styreleder for Destinasjon Røros, Hilde Charlotte Solheim, mener Destinasjon Røros er på rett vei. Etter at Reidun Roland i dag krevde granskning av Destinasjon Røros her på Rørosnytt, har styrelederen kommet med en redegjørelse for virksomheten. Solheim gir Roland rett i at Destinasjon på et tidspunkt ikke drev godt nok, men sier at dette nå er rettet på. Hun sier Destinasjon Røros har vært igjennom en grundig granskning.
Her er redegjørelsen fra Hilde Charlotte Solheim i sin helhet:
Her oppfatter jeg vel at kritikken handler om kommunens oppfølging av Destinasjon Røros, men også at Roland er i tvil om DR gjør jobben sin godt nok. Jeg er enig med henne i at Destinasjon Røros på et tidspunkt ikke drev godt nok, selv om man har oppnådd mye, blant annet god synlighet for Røros som reisemål.
Styreleder Hilde C. Solheim og konstituert reiselivsdirektør Frank Norvik ledet Destinasjon Røros og Visit Røros gjennom omfattende omstilling i 2016.
Foto: Tore Østby

Gjennom 2016 ble det gjort en stor ryddejobb i DR med tett oppfølging fra styret og Frank Norvik som konstituert daglig leder. Det er det gjort svært store endringer i selskapet de siste to årene, blant annet har vi i dag ny ledelse. Hvis det er noen som virkelig har fått gjennomgått sin drift, er det Destinasjon Røros.

Styret startet opprydningen i selskapet, nettopp som følge av bekymring knyttet til om driften var kostnadseffektiv og ga ønskede resultater. Vi har blant annet nedbemannet, fjernet oppgaver som ikke er kjernevirksomhet, kuttet kraftig i kostnadene og dermed sikret at større andel av våre midler går til formålet vårt; markedsføring og vertskap på vegne av kommuner og bedrifter.
Røros kommunes selskap Røros Vekst har styreplass som observatør, ettersom de bisto som garantist da vi refinansierte kortsiktig gjeld i Destinasjon Røros høsten 2016. Det ble stilt en rekke vilkår for dette. Røros Vekst følger utviklingen i DR meget tett. Kommunen sitter i styret i Røros vekst og får både derfra og direkte fra DR all informasjon de ønsker om driften.
Det er grunn til å minne om at Røros er vertskommune for DR, men ikke den eneste kommunen som er med i DR. Per i dag er det to av de andre medlemskommunene (Tolga og Holtålen) som er inne i styret i med sine ordførere. Da jeg ble styreleder i DR for to år siden, fanget jeg raskt opp at det var en del misnøye med selskapet. Denne kritikken mener jeg nå er besvart med en spissing og tydeliggjøring av organisasjonens drift og innføring av gode rutiner for økonomi og regnskap.
Reiselivssjef Tove R. Martens orienterer kommunestyret om at Destinasjon Røros er på vei mot et år med overskudd i regnskapet. Foto: Tore Østby

Vi styrer nå mot et overskudd og har god kontroll på driften. Alle som ønsker det skal få innsyn i DRs økonomi. Styret tok raskt grep i forhold til ting som ikke fungerte i driften da jeg ble styreleder i 2015. DR endte med underskudd i både 2015 og 2016. Styret var naturlig nok ikke fornøyd med økonomistyringen og har derfor gjennomført nødvendige endringer i selskapet som en konsekvens av blant annet dette.

I denne prosessen har vi holdt tett kontakt med Røros kommunes politiske og administrative ledelse. Tiden før 2015 kan jeg ikke uttale meg om, men jeg oppfatter Røros kommune som en støttespiller for styret i DR, når vi nå har fått på plass rutiner for god drift og økonomistyring og prioriteringer knyttet til driften som gjør at vi opplever å ha god kontroll med selskapet.  
Til slutt vil jeg også minne at vi har en fantastisk sesong bak oss, men meget gode overnsttings- og omsetningstall for reiselivet på Røros. Røros er i dag en av Norges mest synlige og attraktive reiselivsdestinasjoner. Man kan kritisere deler av driften i DR, men Røros har satt seg på kartet som en bærekraftig reiselivsdestinasjon med et meget attraktivt tilbud innenfor kultur, kulturarv og lokalmat. Dit hadde man aldri kommet uten godt samarbeid.