Derfor trenger vi en ny regjering

Oskar Tørres Lindstad. Foto: Tore Østby

Leserinnlegg fra Oskar Tørres Lindstad, Røros AUF:

De siste fire årene har vår velferd og vårt land vært i hendene på en veldig blå, borgerlig regjering. Arbeidsledigheten er nå urovekkende høy, våre felles verdier selges vekk som drops for små barn, og verst av alt, forskjellene mellom folk øker! Vi trenger en ny regjering;

En regjering som ikke ønsker nullskatteytere. Erna Solberg er ikke bekymret da det viser seg at hennes nye skatteløfter vil gjøre mangemillionærer til nullskatteytere. Vi trenger en ny regjering som sørger for at alle er med og bidrar etter evne, og sikrer oss god velferd også i framtida.

En regjering som tar yrkesfagelever på alvor og ønsker å lovfeste retten til lærlingplass. Det kan ikke være slik at yrkesfagelevene, kanskje de vi har aller mest bruk for i fremtiden, ikke får fullført utdanningen sin. Den garantien får man kun med en ny regjering.

Og så er det denne fordømte fraværsregelen som dagens sittende regjering ikke evner å se svakhetene ved. En ny regjering vil sørge for at tillitten mellom elev og lærer, samt trivsel og mestring i skolen, igjen settes i hovedfokus.

Distriktene trenger å bli satt på dagsorden igjen. I vårt langstrakte land bor det folk i hver en krok. Skal vi gjenvinne optimismen og sørge for ytterligere verdiskapning i utkanten, trenger vi en regjering med intensjoner for nettopp det.

En regjering som sikrer våre felles verdier for fremtiden. De siste fire årene har det foregått en storstilt nedrusting av statlig eierskap i bedrifter som gjør det godt. Telenor, flytoget og NSB er alle, norske bedrifter, den blåblå regjeringen vil selge ut. For ikke å glemme Statskog, som sikrer lokalt eierskap og ressursutnyttelse av utmarka vår – naturen vår.

Det står for mye på spill til at ikke du benytter deg av stemmeretten din, 11. september!

Oskar Tørres Lindstad, Røros AUF