Demonstrerte mot regjeringen

Varaordfører Bjørn Salvesen (SV) i demonstrasjon mot Regjeringen i Oslo i dag.

Varaordfører Bjørn Salvesen(SV) gikk i dag i demonstrasjonstog mot regjeringen foran Stortinget i Oslo, sammen med ordførere fra hele landet. Ordførerne  markere motstand mot en innstramming i kommuneøkonomien.
Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk.

Det kan være hensiktsmessig å gjennomgå skatteregler med jevne mellomrom. Men dette forslaget kommer uten prosess, og fratar kommunene inntekter uten kompensasjon. Røros kommune kommer heldig fra det, mens andre kommuner rammes hardt, sier ordfører Bjørn Salvesen til Rørosnytt.

De demonstrerende ordførerne fremmet følgende opprop under demonstrasjonen:
Regjeringen har tatt første skritt for å avskaffe kommunenes eiendomsskatt, finansministeren har uttalt at all eiendomsskatt skal fjernes i denne stortingsperioden. Eiendomsskatt er vår eldste skatteform, den utgjør 12 milliarder kroner årlig til offentlig velferd i kommunene – og er en grunnpilar i vårt lokaldemokrati. Regjeringens forslag i statsbudsjettet 2018 om å fjerne eiendomsskatt på industrianlegg (produksjonsinstallasjoner og -utstyr) mangler «grønn logikk», og vil alene frata kommunene minst 1,2 milliarder kroner. Blir forslaget vedtatt, står resten av eiendomsskatten foran en snarlig avvikling.
Fra regjeringshold er det opplyst at kompensasjon av inntektstapet er utelukket og at kommunesektoren kan effektiviseres tilsvarende inntektstapet. En kommunal beskatningsrett som gir årlige inntekter kan uansett ikke erstattes med økonomisk kompensasjon i ett statsbudsjett. Lokal verdiskaping må gi varige lokale inntekter.
Eiendomsskatten utgjør maksimalt 0,7% av eiendommens verdi. De fleste land har eiendomsskatt, og Norge har lavere eiendomsskatt enn gjennomsnittet i OECD.