Byggetrinn 2 før byggetrinn 1

Øverhagaen Helse og Velferdssenter.

 

Byggetrinn 2 bygges før byggetrinn 1. Illustrasjon: Røros kommune.

Rådmannen går inn for å starte byggetrinn 2 først når Øverhagaen Helse og Velferdssenter skal realiseres. Dette gjøres for å løse utfordringer rundt etablering av midlertidig sykehjemsdrift. Drift av dagens sykehjem flyttes over når trinn 2 er ferdigstilt, og resterende utbygging kan påbegynnes.

Dersom dette bifalles i Formannskapet i dag, og i kommunestyret neste uke, legges prosjektet ut på anbud. Rådmann fremmer deretter sak for kommunestyret etter anbudsrunde med fremlagte kostnader før kontraktsinngåelse.

Det har vært jobbet med følgende alternativer for å løse midlertidig drift av sykehjem: – Leie av lokaler – Brakkesykehjem – Bygging av trinn 2 først En komplett utbygging antas å ha en byggetid på 3 – 4 år.

Øverhagaen Helse og Velferdssenter skal inneholde 24 behandlingsplasser med 24 og 21 institusjonsplasser med tilhørende funksjoner, administrative funksjoner, servicefunksjoner med ekspedisjon, forvaltningskontor, kafe/ kantine, flerbrukssal, ergoterapi, frisør og fotpleie, hobbyverksted, dagsenter og publikumsarealer. Fysioterapi med tilliggende areal,  Kapell, base for hjemmetjenesten med parkeringskjeller. samt driftsarealer som lager, renhold, teknisk rom, vaskeri osv. Dette skulle dekke behovet for antall plasser i 2020 med totalt 45 plasser. I dette ligger både korttidsplasser og langtidsplasser.