Byggestart neste påske

Her legger sivilarkitektene Toralf Domaas og Solveig Kornstad planene for det nye omsorgssenteret fram for Formannskapet. Foto: Tore Østby
Det nye bygget kommer midt i et «tun» med et bredt omsorgstilbud.

I Formannskapet i dag, ble planene for nytt helse og omsorgsbygg på Øverhagaen presentert for politikerne. Det legges opp til en byggestart ved påsketider 2018. Det forutsetter at finansieringen og nødvendige politiske vedtak er på plass. Planen ble presentert av sivilarkitekt Toralf Domaas og sivilarkitekt Solveig Kornstad

Ambisjonene for nybygget er svært høye. Røros kommune ønsker å skape noe unikt på flere måter. Dette gjelder alt fra innholdet i bygget, til energiøkonomisk utforming. Senteret skal også ligge langt framme når det gjelder velferdsteknologi.

Legetjenestene vil også bli vurdert flyttet til Øverhagaen helt eller delvis. Kommuneledelsen håper på sterkt engasjement rundt prosjektet, og mange innspill i saken. Det planlegges flere folkemøter i planleggingsprosessen.

Under presentasjonen i Formannskapet var det god stemning blant representantene. Flere av representantene foreslo å flytte vinmonopolet til Øverhagaen, før de selv blir beboere ved senteret. Om dette var det tverrpolitisk enighet……..

Les også

Bygger nye omsorgstjenester

Vil bygge for 200 millioner