Bygger nye omsorgstjenester

Øverhagaen Helse og Velferdssenter legges nå ut på anbud..

Røros kommune er i ferd med å gjennomgå den største omleggingen i sine omsorgstjenester noen gang. Kommunen justerer seg nedover på den såkalte omsorgstrappa. Det innebærer større innsats på et tidligere tidspunkt, slik at kostnadene reduseres i den andre enden.

Tilrettelegging i hjemmet, hjemmebasert omsorg og omsorgsboliger skal styrkes, og antallet som legges inn på sykehjem skal ned. Likevel er det et stort nybygg, som blant annet skal inneholde sykehjemsplasser, som er den største investeringen. Det skal bygges et nybygg på omlag 3.700 kvadratmeter. Politisk behandling kommer før sommeren, byggestart er til høsten, og bygget skal stå ferdig i 2020.

Kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune, Mona Landsverk, leder omstruktureringen.