Bygger mur – Hans skal betale

Tydalsordføreren er over gjennomsnittet interessert i trekkspillmusikk.

Ordfører i Tydal, Ole Bjarne Østby, tar en Donald Trump når Rørosnytt ber om en kommentar til at Røros kommune vil ta 3545 kvadratmeter fra Røros kommune. Rådmannen ber kommunestyret vedta at en liten del av Tydal kommune skal overføres til Rørosunder kommunestyremøtet i morgen.

– Betyr det at du nå samler heimevernet i Ridalen?

– Ja, kanskje det, humrer Tydalsordføreren, før han avlyser hele konflikten.

– Dette dreier seg om en grensejustering for å tilpasse kommunegrensen til eiendomsgrensene. Tydal har vært med i prosessen, og vi skal etter hvert behandle den samme saken i kommunestyret her, sier Ole Bjarne Østby.

Justeringen av kommunegrensen kommer opp i forbindelse med med oppmålings forretning/klarlegging av grenser for tre eiendommer i Ridalen. Disse eiendommene lå tidligere registrert i matrikkelen som sirkeleiendommer med udefinerte grenser.

I forbindelse med oppmåling ble det gjenfunnet grensemerker i marka for eiendommene som stemte overens med skylddelingene, fra da eiendommene ble fradelt. I dag krysser kommunegrensen slik at de tre eiendommene blir delt mellom Røros og Tydal kommuner.

Rådmannen foreslår for kommunestyret at grensen flyttes slik at eiendommene i sin helhet blir liggende i Røros kommune. Saken behandles i kommunestyret på Røros på torsdag.

Tydal får en likelydende sak til behandling i sitt kommunestyre etter hvert.

Til orientering: Artikkelforfatter Tore Østby og Tydalsordfører Ole Bjarne Østby er svigerbrødre.