Burde fått innsyn mye tidligere

Foto: Tore Østby
Styreleder Kjell Hans Bakke og Daglig leder Roar Aksdal har varslet om at det er millionoverskudd på gang for Verket AS.
Foto: Tore Øsrby

Anne Grethe Beck Andersen mener Røros kommune skulle fått innsyn i Verket langt tidligere. I flere år sa Verket AS nei til å gi kommunen detaljert informasjon om driften. Dette var i samsvar med selskapets vedtekter og Aksjeloven, men vakte sterke reaksjoner, blant annet fra ordfører Hans Vintervold.

Til slutt foretok kommunerevisoren en foretakskontroll på Verket AS, og leverte en rapport med sterk kritikk av driften. Etter det har ledelsen i Verket tatt grep, og nå viser rapportene at selskapet for første gang siden starten, går mot et solid overskudd i regnskapet.

Anne Grethe Andersen mener alt dette skulle skjedd mye tidligere, og at det var helt nødvendig at kommunen til slutt fikk innsyn.

Røros kommune har bare ett heleid selskap, Røros Parkering AS. Kommunen er medeier i 3 aksjeselskaper sammen med andre kommuner. Det er Optimus AS, Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS og Abakus AS.

Kommunen er medeier i 4 interkommunale selskaper. Det er Revisjon Fjell IKS, Kontrollutvalg Fjell IKS, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og Midt-Norge 110-sentral IKS.

Røros kommune har også rett til innsyn i selskapene Reiselivets Hus AS (Fastslått i en aksjonæravtale) og Røros Kultur og Konferansesenter AS (Etter et styrevedtak).

Kommunestyret ba i 2016 kommunens representant i generalforsamlingen i Verket AS sørge for at vedtektene i selskapet endres slik at kommunens kontrollutvalg gis mulighet til å gjennomføre selskapskontroll. Kommunens kontrollutvalg og revisor har etter det rett til å kreve de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette.

Alle øvrige aksjeselskaper der Røros kommune har eierinteresser i, er det ikke sikret innsynsrett