Budsjett 2018 Røros Kommune

Mona W. Slettum og Gard Erik Sandbakken. Foto: Tore Østby

Leserinnlegg av Mona W. Slettum og Gard Erik Sandbakken

Røros Høyre og Røros Venstre ønsket å prioritere følgende i Røros Kommunes budsjett for 2018 :

Vi skal legge til rette for :

 • Tilflytning
  • Full barnehagedekning fra 1.1.2018 ved å sette av et lavere beløp på fond
  • Skape fortgang i salg av boligtomter ved at Røros Tomteselskaps eierskap overføres til profesjonelle aktører
 • Vekst i det private næringslivet
  • Ikke øke eiendomsskatt på næringseiendom ved retaksering i 2018
 • Barn og unge skal ha det godt i Røros Kommune
  • Barn som lever i familier med lave inntekter skal ha rett på gratis SFO – og Kulturskoletilbud
 • Eldre og syke skal bli tatt vare på
  • Investering i nytt Helse -og omsorgssenter støttes
  • Utbygging ved Legesenteret må gjennomføres
 • Øke inntektene i Røros kommune og redusere utgiftene
  • Selge boliger og verker for minimum MNOK 25- 30 i løpet av en 2 års periode
  • Vente med å investere MNOK 30 i Teknisk senter gitt at situasjonen vedr leietakere er uavklart
 • Vi skal være en JA kommune
  • Vi må være en kommune som ser muligheten framfor begrensningene. Vi må ha tro på framtida og vi må ønske å være med på utviklingen som skjer i samfunnet. Vi må ha vilje til nytenkning og utvikling.

Røros AP, SV og RL stemte nei til å være en JA Kommune. SP stemte ja.

Alle forslagene til Røros Høyre og Røros Venstre ble nedstemt. Flertallet i Kommunestyret ønsker å prioritere rimelige trygghetsalarmer foran barn som lever under fattigdomsgrensen og hjemmetjenesten foran full barnehagedekning.

Vi forstår at de forskjellige partiene har med sine egne forslag til budsjettmøtet. Og at det da kan være vanskelig å stemme for andres forslag da det vil svekke ens egne forslag.

På tross av det synes vi det var trist at vi ikke fikk med oss et flertall for å sikre full barnehagedekning raskt samt prioritere barn av lavinntektsfamilier. Det er viktigere enn avsetning på fond akkurat slik situasjonen er nå.

 

For Røros Høyre /Røros Venstre

Mona W Slettum og Gard Erik Sandbakken