Budrunden er avsluttet

Foto: Tore Østby

Budrunden er avsluttet på Ottos kro, og etter det Rørosnytt kjenner til er det Beauty eiendom ved Frode Røste som har kommet med det høyeste budet. Det har vært stor interesse for huset, med flere aktører inne i budrundene.

Nylander står for salget, og inviterte til visning av lokalene 29. januar. Annonsen er nå fjernet fra Finn.

Frode Røste.

I og med at huset selges på på tvangssalg skal budet nå legges fram for kreditor, som tar stilling til om budet skal aksepteres. Deretter følger en rettsprosess som kan vare opp mot tre måneder.

Etter det Rørosnytt kjenner til ble salgsprisen trolig såpass høy, at det er ventet at kreditorene vil akseptere budet. Frode Røste har tidligere sagt til Rørosnytt, at prinsippet etter hvert har blitt viktigere en kjøpesummen i denne saken. Det har ikke lyktes Rørosnytt å få noen kommentar til dette fra Frode Røste nå i dag.