Driver av Rørosrein, Eva Nordfjell. Foto: Tove Østby

BU-prisen for Sør-Trøndelag til Rørosrein

BU-prisen for Sør-Trøndelag 2017 går til Rørosrein AS.

Her er en pressemelding fra Innovasjon Norge:

– Vi tilbyr «En smak av evighet», sier Eva Nordfjell om produktene i Rørosrein AS og forklarer: Vi bruker nedarvet kunnskap fra tusenårig tradisjon i all verdiskaping i Rørosrein. Innovasjon Norge gratulerer Rørosrein AS som vinner av årets bedriftsutviklingspris for landbruket.

De to sørsamiske familiene som står bak Rørosrein AS startet med tradisjonell reindrift. Stor innsats fra tre generasjoner har vært avgjørende, men eierne Eva Nordfjell, ektefellen Magne Haugom og bror/svoger Knut Tørresdal, har dratt lasset sammen med stadig flere dyktige medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid over år har Rørosrein AS blitt en moderne  sørsamisk foredlings- og opplevelsesbedrift i verdensarven Røros.

Rørosrein AS arbeider på lag med og i naturen. Prisvinneren er derfor opptatt av god forvaltning av natur og miljø. Rørosrein har også arbeidet med temming av reinsdyrbukker og tilbyr opplevelser med kjørerein. Prisvinneren er en bedrift som bygger opp under Røros som bærekraftig reisemål.

Driftsbygningen på gården er bygd om til velfungerende nedskjærings- og foredlingsanlegg. Dyr fra egen flokk som har beitet på Rørosvidda samt innkjøpt rein fra høgfjellsområdene i Jotunheimen, er den viktigste råvaren i produksjonen. Reinkjøtt blir bearbeidet med sikte på å få den beste kvaliteten og naturlige, rene smaker. Produktspekteret inneholder både tradisjonelle produkt, røkt eller tørket, og nyutviklende produkt tilpasset mer moderne mattradisjoner.

Rørosrein AS har en bevisst stategi om å formidle sørsamisk historie, kultur og tradisjon. Store deler av Norge ble kjent med daglig leder Eva Nordfjell og storfamilien hennes gjennom TV-serien «Åtte årstider». Rørosrein var også en viktig deltaker i forbindelse med 100 års markeringen av samenes første landsmøte under Tråante 2017.

Prisvinneren er del av det sterke matmiljøet på Røros som medlem i Rørosmat SA, en svært viktig aktør for mat- og opplevelsesbedrifter i Rørosregionen.

Rørosrein AS sysselsetter 12 personer fast og leier inn flere ekstra i de mest krevende sesonger. Hele 9 av 12 ansatte er kvinner.

Rørosrein AS er sørtrøndersk vinner og får en premie på 50 000 kroner til ytterligere utvikling av bedriften. Vinneren er også med i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner som deles ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2018.

Innovasjon Norge ønsker lykke til i konkurransen om den nasjonale BU-prisen!

Fakta:

Bedriftutviklingsprisen for landbruket deles ut årlig til bedrifter eller personer som skaper næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Kandidatene blir vurdert ut fra to hovedkrterier; Innovasjon/nyskaping og bærekraft. Bærekraft vurderes med utgangspunkt i både økonomisk resultat/lønnsomhet, sosial bærekraft i form av sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet, samt miljømessig bærekraft som utnytting av lokale ressurser/fremme av lokal kultur/reduserte utslipp.

Juryens begrunnelse:

Med bakgrunn i nedarvet kunnskap og samisk tradisjon skaper Rørosrein AS mat og reiselivsopplevelser av høy kvalitet og internasjonalt potensiale.

Både tradisjonelle kjøttprodukt i forfedrenes ånd og reinkjøtt i moderne drakt, fremstår som lett å bruke og lett å like.

Prisvinneren viser nyskapingsevne, vektlegger bærekraft og formidler en stolt historie.

Rørosrein AS har gjort sørsamisk mat og kultur tilgjengelig og attraktiv ved å tilby «En smak av evighet» gjennom åtte årstider.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn