Brakkeskolen tar form

Her skal administrasjon, IKT, elevtjeneste og Aajege holde til i inntil to år. Foto: Tore Østby.

17. august møter nye videregåendeelever til første skoledag på Røros Videregående skole. Elevene møter ei skole i stor endring, og mens gamle bygninger rives, for å gjøre plass for nybygg, flyttes deler av undervisningen ut i en brakkerigg.

Brakkene har tatt over gårdsrommet.
Foto: Tore Østby

Det er denne brakkeriggen, som nå settes opp i full fart på området der det tidligere var sykkelparkering. I brakkeriggen skal det være tre undervisningsrom, samt kontorer for administrasjon, IKT, elevtjeneste og Aajege. Paviljongen skal etter planen brukes i inntil to år fra start skoleåret 2017/18.

Røros Videregående skole har de siste årene hatt i underkant av 300 elever, fordelt på 5 ulike programmer. Det er Studiespesialisering, Design og håndverk, Helse- og omsorgsfag, Teknikk og industriell produksjon og Bygg- og anleggsteknikk. Elevtallene er på vei ned, og flere av programmene og fagene er under press. Fylkeskommunens vedtak om nybygg, kom samtidig som det var stor frykt for nedleggelse av skolen.