Bom i Langegga

Jan Ivar Ødegård

Leserinnlegg av Jan Ivar Ødegård

Politikerne på Røros vil sette opp bom for å begrense hytteeiernes tilgang til hyttene sine.

I går bestemte politikerne i hyttekommunen Røros at det skal settes opp bom for å begrense tilgangen til hyttene i Langegga på Røros.

En reguleringsplan som tåkelegger de faktiske forhold ble vedtatt. Det blir en massiv utbygging i Langegga. Toppen av egga skal graves opp i nesten hele dens lengde, det blir store breddeutvidelser og skjæringer. Det blir også opphevelse av begrensing av skytetid m.m. Den alvorlige forurensingen som er avdekket i og rundt skytebanen er ikke kommunens ansvar ifølge reguleringsplanen. Alt dette og mye mer ble enstemmig godkjent av politikerne.

Rett før reguleringsplanen ble behandlet i kommunestyret, endret rådmann Bernt Tennstrand reguleringsplanen i Langegga på vesentlige punkter. Ingen hytteeiere fikk vite om de siste og store endringene som ble gjennomført i reguleringsplanen. Den nye utgaven av reguleringsplanen fører til ytterligere begrensninger for hytteeierne i forhold til den planen vi ble forelagt og har uttalt oss om. Politikerne hadde ingen innsigelser mot denne praksis.

Røros Idrettslag har brukt Langegga som sin egen sandkasse i årtier. De har bygd skytebane, en rekke bygninger, snøkanonanlegg etc . Det er dokumentert at alt dette er bygd ulovlig i hytteområde i Langegga. Ledere og foreldre i Røros Idrettslag møtte i går opp på kommunestyremøte sammen med en rekke mindreårige som var kledd opp for skitur med Røros Idrettslag logo på ryggen. Dette gjorde de for å forsøke å påvirke de folkevalgte til å regulere om alle ulovlighetene de har utført i Langegga. Å skyve mindreårige foran seg på denne måten, for å forsvare kriminelle handlinger, er skremmende.

Nå har virkelig julefreden senket seg i Langegga.

 

Jan Ivar Ødegård

Hytteeier Langegga