Blåser med marmor

Anders Sandvik er gründeren som står bak Sandvik Multiservice. Foto: Tove Østby

Anders Sandvik har etablert firmaet Sandvik Multiservice som jobber med overflatebehandling av stål, treverk, glassfiber, mur og fasader. Bedriften holder til i de tidligere lokalene til Øra Trevare. Før jul i fjor kjøpte Anders utstyr og lokaler.

Sandvik Multiservice bruker en teknikk som har vært med noen år, men som ikke helt har slått igjennom enda. Anders bruker marmor til sandblåsingen. I følge han er det et miljøvennlig, rent naturprodukt som gir skånsom behandling, og som ikke ødelegger stål og treverk. Anders bruker stoffet Marmorjet som er laget av støv som blir når det tas kalk ut av fjellet.

– Det er ikke mange i Norge som driver med dette. Jeg mener at det absolutt er et marked for det her, sier Anders Sandvik.

Han tror at dette er en nisje som vil øke sterkt da det er vennligere for materialet som skal renses, og mindre skadelig for miljøet.

Anders har i flere år jobbet offshore. Han har jobbet 20 år som hydrauliker og mekaniker på båt og offshore. I tillegg har han vært aktiv i bilmiljø gjennom restaurering og reparasjon av eldre bilder.

– Jeg har interesse for bil, og har holdt på med det i mange år, sier Anders Sandvik.

Anders jobber fortsatt offshore i Nordsjøen. Han er to uker på sjøen og 4 uker av. Planen er at Sandvik Multiservice skal bli noe han kan holde på med på heltid, og få mer tid til hus, hjem og familien på Røros, og slutte i jobben ute i Nordsjøen.

Etter hvert ønsker Anders å anskaffe mer mobilt utstyr, og lage en bil med utstyr. Da kan han reise rundt i Norge og utføre oppdrag. Han tenker å reise rundt i Trøndelag og Hedmark i starten. Anders har stor tro på at dette skal bli en bedrift han kan leve av. Han håper at bedriften etter hvert kan bli arbeidsplass for flere enn han. Planen er å ha en avdeling i fast lokale og en mobil enhet som reiser rundt for å utføre oppdrag.

Foto: Tove Østby

Det utstyret Sandvik Multiservice har i dag er egnet for metall, mur/fasade og glassfiber materiale. Han har planlagt å kjøpe inn utsyr for overflatebehandling av mykere materialer som blant annet treverk. I tillegg må han kjøpe inn tilhenger/varebil, kompressor og blåsutstyr for utvikling av den mobile enheten i bedriften.

– Det neste jeg skal kjøpe er ei blåseklokke slik at jeg kan restaurere gamle vindu, møbler, dører og gammelt treverk som det skal fjernes maling av, sier Anders.

Utstyret Anders bruker er dyrt. Alt er så langt finansiert med egne midler. Videre utvikling er avhengig av private og bedriftens midler og lån. Han har søkt om støtte fra næringsfondet i Røros kommune, men har foreløpig ikke fått svar på søknaden. Saken var oppe til behandling i Formannskapet 23.mars i år. Da ble behandling av søknaden utsatt.

Sandvik Multiservice tar på seg oppdrag som:

Overflatebehandling av båt og skip for private og bedrifter for bla. fjerning av gammelt bunnstoff. Private små kunder som skal fjerne rust eller rengjøre mil/mc deler før lakkering. Bilverksteder, opprettingsverksted og andre mekaniske verksted. Bygg og anlegg. Rengjøring av hus, bedrifts lokaler og fasader før maling eller rengjøring. Enkel og rask rengjøring av større bygg på gårdsbruk. Og restaurering av gamle vinduer og dører.

Sandik Multiservice kan komme hjem til folk, så lenge de ikke bor midt i sentrum, det blir litt støv. Det er ikke farlig støv, men støv som går tilbake til naturen.

Anders jobber nå målrettet for at innkjøpt materiell skal tjenes inn i løpet av et år. Siden oppstarten har han hatt flere oppdrag, bla. for Røros Am-car klubb.

Anders har bodd på Røros i tre år. Han er født og oppvokst på Frøya.

Anders bruker stoffet Marmorjet. Foto: Tove Østby