Besteforeldrene var inspiratorer

Unni Fjellheim. Foto: Tove Østby

Unni M. Fjellheim er en av utstillerne i utstillingen «»Jielije saemien duedtie», som åpnet på Rørosmuseet sist lørdag. Utstillingen viser samisk håndverk fra ulike områder i Sápmi, gjenstandene er laget av samiske håndverkere.

Unni Fjellheim har med flere gjenstander på utstillingen.

– Man får et personlig forhold til gjenstandene man lager, og blir veldig knyttet til gjenstanden. Det er jo det som er litt krevende med å lage og skape, og ha det for salg, så det blir ikke noe masseproduksjon. Når jeg har laget en gjenstand, da har jeg laget den. Men med klær og sånt så blir det om igjen og om igjen, men da er det jo materiale i det som er det varierende. Det kan være lys rein eller mørk rein, og det er variasjon, sier Unni M. Fjellheim.

–  Det aldri er to ting som blir like. Det er en original, og det finnes bare en av den, sier Unni.

Unni Fjellheim er hjemmehørende i Gåebrien sijte. Hun er født på Røros, men hennes andre hjem ble Snåsa hvor hun gikk sine 9 grunnskoleår ved sameskolen.

Med sine besteforeldre som nære naboer, venner og inspiratorer gjennom de første 30 år, vektes og beholdt Unni interessen for samesløyden. Et allsidig håndverk fylt av mange ulike teknikker og knyttet til det materiale som reinen gir som garvet skinn, pelsskinn, bellinger, horn, samt tre og røtter, tinn og sølv. I sløydens kontekst har drømmene og lengt fått næring. Med iveren over og bevare kunnskap, og å gjenskape eldre praktiske bruksformål til nåtids bruk, som den iboende drivkraft.

Kilde: Innformasjonsbrosjyre for Jielije saemien duedtie og intervju med Unni Fjellheim.

Les også En levende utstilling