Bergmannsgata stenges fra i morgen

Julemarkedsansvarlig Lillian Sandnes. Foto: Tove Østby

Fra i morgen, tirsdag 5.desember kl 07.00 blir Bergmannsgata stengt for biltrafikk. Årsaken til stengingen er at det i hele morgen skal rigges boder og lages snøscene til årets julemarked.

Under julemarkedet er det kun tillatt med treboder som stands, og det er julemarkedet som arrangør som stiller med boder og sørger for opp og nedrigg.

Julemarkedet sin gode medhjelper til rigging er Røde Kors, og gatebildet blir preget av både store biler, hengere og løfteutstyr. Bodene monteres på plassen, og de hele veggene skal lastes av/på. Det er derfor viktig at stengingen blir respektert slik at man unngår farlige situasjoner med biltrafikk som likevel kjører gjennom gata.

Julemarkedsansvarlig Lillian Sandnes, sier at Bergmannsgata i morgen blir en byggeplass.

– Dersom det er noen som absolutt må ha varelevering eller det er ting som skjer, som gjør at man må trafikkere Bergmannsgata likevel, vær så snill å ta kontakt slik at vi vet om det og får ryddet plass. Men ta kontakt på forhånd med meg eller Turistkontoret, sier Lillian Sandnes.

Onsdag ska det pyntes og tilrettelegges, og utstillerne får tilgang til området på ettermiddagen for klargjøring av sin utstilling i bodene.

Kjerkgata blir gågate fra torsdag morgen 7. desember da det her ikke kreves noen forberedelser av vesentlig grad. Begge gatene blir gågater helt til arrangementsslutt søndag 10. desember. Bodene skal ryddes vekk i Bergmannsgata, så her blir det ikke mulig å kjøre før ca. k 21 når oppryddingen er ferdig.

Parkering

Antall besøkende til Julemarkedet på Røros øker for hvert år. I år blir det en egen publikumsparkering på Øra Stadion. Til parkerinsplassen på Øra blir det godt skiltet, og Lillian Sandnes håper at folk parkerer på Øra slik at trafikkaos i sentrum unngås. Fredag og lørdag blir det satt opp shuttlebuss tur/retur parkeringsplassen – sentrum.